novosti

 

Oduzmite im lovište

 

Mještani gornjih Držanlija pozivaju sve mještane koji žive na području oko Tribnja da im se pridruže u nastojanju da se oduzme lovište lovačkoj udruzi koja gospodari istim lovištem, a sve zbog njihovog neodgovornog i nasvjesnog gospodarenja lovištem u Tribnju.

Naime, već duže vremensko razdoblje mještani koji obrađuju poljoprivredne površine u blizini ovoga lovišta trpe velike štete od strane divljih svinja koje im uništavaju poljoprivredne kulture. Također, divlje svinje ugrožavaju ljudske živote, a nije isključeno da jednoga dana neće napasti i djecu na putu prema školi. Ističu mještani koji žive u neposrednoj blizini lovišta.

Veliki problem im predstavlja i nadoknada štete, jer lovačka udruga tvrdi da divlje svinje samo prolaze kroz njihova imanja ne praveći nikakvu štetu, a ista udruga se poziva na zakon koji kaže da poljoprivredne parcele moraju biti ograđene. Mještani demantiraju ove navode dodajući kako divlje svinje itekako prave štetu i da nisu dužni ograditi svoje posjede jer se isti ne nalaze unutar samog lovišta.myspace visitors  

  
kRALJEVA SUTJESKA

 

 

Župa vidoši